Romanian Visual Survey 2008

Prima ediție a Romanian Visual Survey reunește lucrările a 42 de artiști vizuali, acoperind o gamă foarte variată de medii și de stiluri. Selecția încearcă să fie un eșantion reprezentativ pentru ceea se întamplă în prezent in universul vizual românesc, neavând însa pretenția de a fi exhaustivă.

The first edition of Romanian Visual Survey gathers the work of 42 visual artists, covering a very broad range of media and styles. The selection attempts to be representative of the work currently being produced by Romanian visual artists, but doesn’t claim to be exhaustive.

NB: Pentru a naviga in galeriile orizontale de imagini, folositi butoanele Next Image si Previous Image acolo unde acestea sunt disponibile.

NB: For navigating in the horizontal image galleries please use, where available, the Next Image and Previous Image buttons.